Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
cyfrifiannell, pen a phren mesur
Overview
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Dau weithdy 2-awr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i helpu myfyrwyr i ddeall hanfodion mathemateg ac mae’n cynnwys 10 gweithdy ar ystod o wahanol bynciau.

MAES LLAFUR

Wrth ichi gofrestru, gallwch ddewis pa weithdai yr hoffech fynd iddynt ymhlith y canlynol:

GWEITHDY 1: Lluosi hir a byr

Bydd y sesiwn hyn yn edrych ar ddulliau gwahanol i ddatrys problemau lluosi hir a byr.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 30ain Ionawr 2023, 14:00-15:00

GWEITHDY 2: Rhannu hir a byr

Bydd y sesiwn hyn yn edrych ar y dull ‘arhosfa bws’ o ddatrys problemau rhannu hir a byr.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 6ed Chwefror 2023, 14:00-15:00

GWEITHDY 3: Trosi unedau SI

Bydd y sesiwn hyn yn trafod sut i drosi unedau mesur, gan gynnwys:

  • Cyfaint
  • Màs
  • Hyd

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 13eg Chwefror 2023, 14:00-15:00

GWEITHDY 4: Cynnydd a gostyngiad canrannol

Bydd y sesiwn hyn yn edrych ar sut i gynyddu a lleihau rhifau gan wahanol ganrannau.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 20fed Chwefror 2023, 14:00-15:00

GWEITHDY 5: Llog cyfansawdd

Bydd y sesiwn hyn yn esbonio beth yw llog cyfansawdd a sut y gallwch ei gyfrifo.

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 6ed Mawrth 2023, 14:00-15:00

GWEITHDY 6: Ffracsiynau

Bydd y sesiwn hyn yn trafod trosi ffracsiynau i ddegolion a ffracsiynau i ganrannau.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 6ed Mawrth 2023, 14:00-15:00

GWEITHDY 7: Degolion

Bydd y sesiwn hyn yn ymdrin â throsi degolion i ffracsiynau a degolion i ganrannau.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 13eg Mawrth 2023, 14:00-15:00

GWEITHDY 8: Canrannau

Bydd y sesiwn hyn yn trafod trosi canrannau i ffracsiynau a chanrannau i ddegolion.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 20fed Mawrth 2023, 14:00-15:00

GWEITHDY 9: Cyfartaleddau

Bydd y sesiwn hyn yn esbonio’r wahanol fathau o gyfartaleddau a sut i’w cyfrifo.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 27ain Mawrth 2023, 14:00-15:00

GWEITHDY 10: Cymhareb

Bydd y sesiwn hyn yn egluro beth yw cymhareb a thrafod gwahanol enghreifftiau.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Llun 27ain Mawrth 2023, 15:00-16:00