cyfrifiannell, pen a phren mesur
Overview
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Dau weithdy 2 awr

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i helpu myfyrwyr i ddeall hanfodion mathemateg ac mae’n cynnwys 10 gweithdy ar ystod o wahanol bynciau.

Cyrsiau'n dod yn Nhymor y Gwanwyn 2024

myfyrwyr yn dysgu ar-lein

GWEITHDAI AR-LEIN

Dydd Llun 14:00 - 15:00

GWEITHDY 1:  Lluosi hir a byr
- 29th Ionawr

GWEITHDY 2: Rhannu hir a byr
- 5ed Chwefror

GWEITHDY 3: Trosi unedau SI
- 12fed Chwefror

GWEITHDY 4: Cynnydd a gostyngiad canrannol -  19eg Chwefror

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
myfyrwyr yn dysgu ar-lein

GWEITHDAI AR-LEIN

Dydd Llyn 14:00 - 15:00

GWEITHDY 5: Llog cyfansawdd
-26ain Chwefror

GWEITHDY 6:Ffracsiynau
- 4ydd Mawrth

GWEITHDY 7:Degolion
- 11eg Mawrth

GWEITHDY 8: Canrannau
- 18fed Mawrth

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
myfyrwyr yn dysgu ar-lein

GWEITHDAI AR-LEIN

Dydd Llun 14:00 - 15:00

GWEITHDY 9: Cyfartaleddau
-29ain Ebrill

 

Dydd Llun 15:00 - 16:00

GWEITHDY 10: Cymhareb
- 29ain Ebrill

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai