Dyddiadur astudio
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 4 gweithdy 2 awr 
certificate Os byddwch yn mynychu 80% o'r cwrs hwn, bydd yn ymddangos ar eich .

Bydd y gweithdai hyn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau y gellir eu defnyddio i helpu i drefnu eich arferion astudio, ond byddant hefyd yn ddefnyddiol yn y byd y tu hwnt i'r brifysgol. Y tu ôl i'r holl weithdai yw'r nod i'ch helpu i ddod yn ddysgwr mwy effeithlon ac effeithiol - i gyflawni mwy mewn llai o amser. Byddwch yn dysgu sut i drefnu eich amserlen astudio yn unol â'r hyn y mae gwyddoniaeth yn ei ddweud wrthym am sut rydym yn dysgu, a sut i ddod yn feddyliwr mwy greadigol. Byddwch hefyd yn dysgu technegau cof a rheoli amser profedig ac effeithiol i'ch helpu chi i drefnu eich amserlen astudio. 

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.