Llinellau o weithio allan wedi'u hysgrifennu ar dudalen
Trosolwg
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Pump gweithdau 2-awr

Os oes angen adnewyddu eich sgiliau algebra neu feithrin a datblygu gwybodaeth bresennol, gallwn ni eich helpu chi i gyflawni eich nod. Mae gennym ni ystod gynhwysfawr o weithdai algebra sy’n cynnwys amrywiaeth o bynciau. 

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.