Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
rhywun yn perfformio rhifyddeg gyda matricsau
Overview
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Pedwar gweithdau 2-awr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

P'un a oes angen i chi adnewyddu eich sgiliau algebra llinol neu adeiladu a datblygu ar wybodaeth sy'n bodoli eisoes, gallwn eich helpu i gyrraedd eich nod. Mae gennym ystod gynhwysfawr o weithdai algebra llinol sy'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau. Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal ar-lein, a gallwch ddewis pa weithdai i'w mynychu pan fyddwch chi'n cofrestru:

GWEITHDY UN: Systemau o hafaliadau linellol 1

Yn y gweithdy hwn, byddwn yn cyflwyno cysyniad Algebra Llinellol.  Efallai eich bod eisoes wedi dod ar draws setiau o ddau neu dri hafaliad cydamserol o’r blaen. Byddwn yn ehangu syniad hafaliadau cydamserol ym maes ehangach algebra llinellol. Byddwn yn edrych ar ffyrdd gwahanol o ddatrys hafaliadau cydamserol.

CAMPWS SINGLETON
Merch 12fed Hyd 2022, 10:00-12:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Maw 15fed Tach 2022, 11:00-13:00

CAMPWS BAE
Iau 17eg Tach 2022, 11:00-13:00

GWEITHDY DAU: Systemau o hafaliadau linellol 2

Mae'r gweithdy hwn yn adeiladu ar y gweithdy blaenorol, ac yn archwilio strategaeth effeithlon ar gyfer pennu datrysiad system o hafaliadau llinol o'r enw dileu Gauss.

CAMPWS SINGLETON
Merch 19eg Hyd 2022, 11:00-13:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Maw 22ain Tach 2022, 11:00-13:00

CAMPWS BAE
Iau 24ain Tach 2022, 11:00-13:00

GWEITHDY TRI: Matricsau 1

Mae'r gweithdy hwn yn archwilio matricsau a'u trefn, adiad a thynniad o matricsau, lluosi o matrics gan sgalar, matrics hunaniaeth a sero matrics, deddfau ar gyfer y gweithrediadau sylfaenol o fatricsau, a trawsosod o fatrics.

CAMPWS SINGLETON
Merch 26ain Hyd 2022, 11:00-13:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Maw 29ain Tach 2022, 11:00-13:00

CAMPWS BAE
Iau 1af Rhag 2022, 11:00-13:00

GWEITHDY PEDWAR: Matricsau 2

Mae'r gweithdy hwn yn adeiladu ar y gweithdy blaenorol, ac yn archwilio cysyniadau pellach sy'n ymwneud â matricsau. Byddwn yn edrych ar gyfrifo penderfynydd matrics, a mwy.

CAMPWS SINGLETON
Merch 2il Tach 2022, 11:00-13:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Maw 6ed Rhag 2022, 11:00-13:00

CAMPWS BAE
Iau 8fed Rhag 2022, 11:00-13:00