Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
rhywun yn perfformio rhifyddeg gyda matricsau
Overview
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Pedwar gweithdau 2-awr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

P'un a oes angen i chi adnewyddu eich sgiliau algebra llinol neu adeiladu a datblygu ar wybodaeth sy'n bodoli eisoes, gallwn eich helpu i gyrraedd eich nod. Mae gennym ystod gynhwysfawr o weithdai algebra llinol sy'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau. Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal ar-lein, a gallwch ddewis pa weithdai i'w mynychu pan fyddwch chi'n cofrestru:

GWEITHDY UN: Systemau o hafaliadau linellol 1

Yn y gweithdy hwn, byddwn yn cyflwyno cysyniad Algebra Llinellol.  Efallai eich bod eisoes wedi dod ar draws setiau o ddau neu dri hafaliad cydamserol o’r blaen. Byddwn yn ehangu syniad hafaliadau cydamserol ym maes ehangach algebra llinellol. Byddwn yn edrych ar ffyrdd gwahanol o ddatrys hafaliadau cydamserol.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 1af Chwefror 2023, 11:00-13:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Mawrth, 7fed Mawrth, 2023, 11:00-13:00

CAMPWS BAE
Dydd Iau 9fed Mawrth 2023, 11:00-13:00

GWEITHDY DAU: Systemau o hafaliadau linellol 2

Mae'r gweithdy hwn yn adeiladu ar y gweithdy blaenorol, ac yn archwilio strategaeth effeithlon ar gyfer pennu datrysiad system o hafaliadau llinol o'r enw dileu Gauss.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 8fed Chwefror 2023, 11:00-13:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Mawrth, 14eg Mawrth, 2023, 11:00-13:00

CAMPWS BAE
Dydd Iau 16eg Mawrth 2023, 11:00-13:00

GWEITHDY TRI: Matricsau 1

Mae'r gweithdy hwn yn archwilio matricsau a'u trefn, adiad a thynniad o matricsau, lluosi o matrics gan sgalar, matrics hunaniaeth a sero matrics, deddfau ar gyfer y gweithrediadau sylfaenol o fatricsau, a trawsosod o fatrics.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 15fed Chwefror 2023, 11:00-13:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Mawrth, 21ain Mawrth, 2023, 11:00-13:00

CAMPWS BAE
Dydd Iau 23ain Mawrth 2023, 11:00-13:00

GWEITHDY PEDWAR: Matricsau 2

Mae'r gweithdy hwn yn adeiladu ar y gweithdy blaenorol, ac yn archwilio cysyniadau pellach sy'n ymwneud â matricsau. Byddwn yn edrych ar gyfrifo penderfynydd matrics, a mwy.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 22ain Chwefror 2023, 11:00-13:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Mawrth, 28ain Mawrth, 2023, 11:00-13:00

CAMPWS BAE
Dydd Iau 30ain Mawrth 2023, 11:00-13:00