A graph of a function on a blackboard. Mae'r ardal o dan y graff wedi'i chysgodi.
Trosolwg
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD level
time taken to complete Dau weithdy 2-awr 

Mae'r gweithdau rhain yn ymchwilio i gangen o fathemateg a elwir yn galcwlws sef, yn fwy penodol, integru sy’n broses i’r gwrthwyneb i ddifferiad. Yn y gweithdy cyntaf, byddwn yn ystyried technegau y gellir eu defnyddio gyda sawl problem, yn ogystal â dysgu integrynnau Safonol. Byddwn hefyd yn dysgu am Ddamcaniaeth Sylfaenol Calcwlws. Mae hyn yn dangos sut mae integrynnau a deilliadau’n gysylltiedig â’i gilydd. Yn y gweithdy ail, byddwn yn datblygu’r hyn a ystyriwyd yn y gweithdy cyntaf ac yn ystyried y dechneg a elwir yn integru fesul rhan. Defnyddir y dechneg hon i integru cynnych dwy ffwythiant; gellir hefyd ei defnyddio mwy nag unwaith i ymdrin â phroblemau fwy cymhleth.

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.