Cyffyrddiad i frig cromlin trac rholercoaster
Overview
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Un sesiwn 2-awr

Mae'r gweithdy hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Medi am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Gellir defnyddio gwahaniaethu mynegiannau algebraidd a thrigonometrig er mwyn cyfrifo cyfraddau newid, pwyntiau sefydlog a’u natur, neu raddiant a hafaliad tangiad ar gyfer cromlin. Yn gyferbyniol â natur haniaethol y ddamcaniaeth y tu ôl iddi, gall techneg ymarferol gwahaniaethu gael ei chynnal trwy driniaethau algebraidd gan ddefnyddio tri deilliant sylfaenol, pedair rheol gweithredu, a gwybodaeth ynghylch sut i drin ffwythiannau.

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.