Cyffyrddiad i frig cromlin trac rholercoaster
Overview
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Un sesiwn 2-awr

Mae'r gweithdy hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Medi am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Gellir defnyddio gwahaniaethu mynegiannau algebraidd a thrigonometrig er mwyn cyfrifo cyfraddau newid, pwyntiau sefydlog a’u natur, neu raddiant a hafaliad tangiad ar gyfer cromlin. Yn gyferbyniol â natur haniaethol y ddamcaniaeth y tu ôl iddi, gall techneg ymarferol gwahaniaethu gael ei chynnal trwy driniaethau algebraidd gan ddefnyddio tri deilliant sylfaenol, pedair rheol gweithredu, a gwybodaeth ynghylch sut i drin ffwythiannau.

Cyrsiau'n dod yn Nhymor yr Hydref 2023

myfyrwyr yn dysgu ar-lein

GWEITHDAI AR-LEIN

Dydd Mawrth 15:00 - 17:00

 1. Rheolau differu
  - 10fed Hydref
 2. Datrys hafaliadau differol
  - 31ain Hydref
Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
Myfyrwyr yn cerdded o'r Llyfrgell ar Gampws y Bae

GWEITHDAI BAE

Dydd Iau 14:00 - 16:00

 1. Rheolau differu
  - 12fed Hydref
 2. Datrys hafaliadau differol
  - 2il Tachwedd
Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
Myfyrwyr yn cerdded i Gampws Singleton o'r parc

GWEITHDAI SINGLETON

Dydd Mercher 11:00 - 13:00

 1. Rheolau differu
  - 8fed Tachwedd
 2. Datrys hafaliadau differol
  - 29ain Tachwedd
Cofrestrwch ar gyfer gweithdai