person yn ysgrifennu
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 awr yr wythnos am 4 wythnos 

Trwy gyfres o weithdai ymarferol, posau a thasgau dilyniant byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o ofynion yr arddull academaidd a meithrin sgiliau astudio ac ysgrifennu uwch.

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch yn ôl ar ddechrau mis Hydref am ddyddiadau'r tymor nesaf.