Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
myfyriwr dryslyd
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Gweithdy annibynnol 1 awr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas 

Sesiwn llawn enghreifftiau a thasgau ymarferol i helpu chi i ddeall, adnabod, ac efelychu ymarferion academaidd da a chynhyrchu gwaith gydag uniondeb. Y bwriad yw deall y broses a’r disgwyliadau yn drwyadl er mwyn osgoi llên-ladrad. Byddwn yn trafod rôl a phwysigrwydd defnyddio ffynonellau allanol yn eich gwaith, sut i gyfeirio a chydnabod gwaith eraill yn gywir, a rôl meddalwedd fel Turntin. Bydd hefyd drafodaeth o ddefnydd cyfieithwyr ar-lein a’u heriau/manteision i fyfyrwyr sy’n gweithio’n ddwyieithog. Mae’r sesiwn yma yn ategiad da i’r sesiwn ‘Aralleirio, Dyfynnu a Chrynhoi’.

 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 31ain Ionawr 2023, 13:00-14:30