Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
myfyriwr yn adolygu
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Gweithdy annibynnol 1.5 awr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas 

Cyflwyniad at sgiliau a thechnegau i wella eich adolygu a helpu gwneud y gorau o’ch amser yn yr arholiad. Byddwch yn dysgu am wahanol ymarferion cof, sut i greu adnoddau adolygu, a sut i baratoi a dehongli cwestiynau arholiad. Erbyn diwedd y gweithdy byddwch yn fwy hyderus ynglŷn ag eistedd arholiadau.

 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 14eg Mawrth 2023, 13:00-14:30