person ysgrifennu
Overview
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Gweithdy annibynnol 1 awr

Mae’r gallu i drosi syniadau a geiriau eraill i’ch geiriau chi eich hun yn sgil hanfodol ar gyfer cynhyrchu gwaith academaidd ysgrifenedig da. Mae’n gofyn i chi allu cyfathrebu syniadau cymhleth mewn ffordd eglur a chywir, a deall y confensiynau gramadegol ac academaidd sy’n perthyn i ddyfynnu’n uniongyrchol a thalu teyrnged i waith gan bobl arall yn eich maes. Bydd y gweithdy hwn yn eich tywys cam wrth gam trwy’r broses o aralleirio a chrynhoi, ac yn egluro’r disgwyliadau ynghylch cyfeirio’n gywir. Ar y diwedd bydd gennych y wybodaeth a thechnegau i allu cyfeirio at ffynonellau allanol yn hyderus yn ein gwaith.

Cyrsiau'n dod yn Nhymor y Gwanwyn 2024

Myfyrwyr yn cerdded i Gampws Singleton o'r parc

GWEITHDAI SINGLETON

Dydd Mawrth 11:00 - 12:00

Aralleirio, Dyfynnu a chrynhoi
- 13eg Chwefror 2024

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai
myfyrwyr yn dysgu ar-lein

GWEITHDAI AR-LEIN

Dydd Iau 11:00 - 12:00

Aralleirio, Dyfynnu a chrynhoi
- 15fed Chwefror 2024

Cofrestrwch ar gyfer gweithdai