Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
llyfrau
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Gweithdy annibynnol 1 awr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas 

Mae ysgrifennu adroddiadau llenyddiaeth yn sgil newydd i’r mwyafrif o fyfyrwyr israddedig. Nid yw’n fawr o syndod felly bod nifer yn profi trafferthion gyda’r math yma o aseiniad. Bydd y sesiwn hon yn eich tywys trwy’r broses - o adnabod ffynonellau a manteisio ar yr adnoddau sydd ar gael i helpu chi gan y Brifysgol, I sut i baratoi nodiadau ar eich darllen, ac yna bwrw ati i strwythuro a chyfansoddi eich adolygiad. Trwy gyfres o esiamplau ac ymarferion yn ystod y sesiwn byddwch yn meithrin dealltwriaeth o’r broses, a nodweddion sy’n cymeriadu adolygiad llenyddiaeth dda.

 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 7fed Chwefror 2023, 13:00-14:30