Dyn ar y cyfrifiadur
Trosolwg
level of study

Lefel 1, 2, 3, a Lefel Gradd Meistr a PhD

time taken to complete

Gwersi sydyn tua 3 i 10 munud o hyd.

Cliciwch y botwm hwn i gofrestru ar gyfer y cwrs hunangyfeiriedig

Mae Llunio Adroddiadau'n gwrs Cwestiynau Cyffredin ar Canvas sy'n llawn adnoddau e-ddysgu rhyngweithiol yn seiliedig ar gwestiynau cyffredin megis: Beth yw adroddiad a sut mae'n wahanol i fathau eraill o ysgrifennu academaidd? Sut gallaf gael marciau uwch? A pha rannau sydd i adroddiad? Mae pob pecyn cwestiynau'n cael ei ateb yn gryno ond mae sleidiau manwl i roi'r cyfle gorau i chi ddysgu ar ben eich astudiaethau presennol.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach hoffech chi atebion manwl iddynt? Rhowch wybod i ni yn y ffurflen fer hon [Cliciwch yma] a byddwn yn ystyried creu deunyddiau ychwanegol.