Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master a lefel PhD
time taken to complete Adnoddau ar-lein byr

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Mae’r Hwb Mathemateg yn gwrs Canvas sy’n llawn adnoddau er mwyn eich helpu chi i ddatblygu eich sgiliau Mathemateg, gan eich cynorthwyo chi ag ystod o gysyniadau Mathemateg efallai y byddwch chi’n dod ar eu traws yn ystod eich cyfnod mewn addysg uwch; o bynciau TGAU cynnar i gynnwys Mathemateg Bellach Safon Uwch.