PRIF GYNTEDD TŴR VIVIAN
Vivian Tower Foyer
PRIF GYNTEDD TŴR VIVIAN

O fewn prif gyntedd Tŵr Vivian, mae seddi cyfforddus y gallwch eu defnyddio i ymlacio, i gyfarfod ag eraill ac i astudio. Yn y gornel dawel hon sy’n cynnwys peiriannau gwerthu, gallwch edrych  dros y pwll hanesyddol a myfyrio gyda Confucius.

Oriau Agor

08:00 - 18:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Oes angen cadw lle?

Does dim angen cadw lle ymlaen llaw.

ROOM ICONS