Seating area in Richard Price Building
Seating in foyer of Richard Price Building, Singleton Campus
Seating in foyer area of Richard Price Building

Ger prif fynedfa Adeilad Richard Price, mae man hyfryd lle gallwch eistedd â chwrdd â’ch cyd-fyfyrwyr neu astudio’n dawel.

Mae hwn yn fan gwych i astudio ac ymlacio’n anffurfiol oherwydd bod ganddo gymysgedd o seddi cyfforddus a seddi wrth ddesg, socedi trydan er mwyn gwefru dyfeisiau, yn ogystal â pheiriannau gwerthu byrbrydau a diodydd poeth ac oer a mynediad cyfleus i ystafelloedd ymolchi.

Oriau Agor

08:00 - 18:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Oes angen cadw lle?

Does dim angen cadw lle ymlaen llaw.

Cyfleusterau sydd ar gael

Socedi trydan, peiriannau gwerthu, ystafelloedd ymolchi.

ROOM ICONS