Glyndwr Atria
Atria Adeilad Glyndwr
Atria Adeilad Glyndwr

Ar lawr gwaelod a llawr cyntaf Adeilad Glyndŵr, mae'r ddwy ardal hon yn cynnig corneli clyd i chi gyfarfod, ymlacio neu astudio ynddynt.

Oriau Agor

08:00 - 18:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Oes angen cadw lle?

Does dim angen cadw lle ymlaen llaw.

ROOM ICONS