ferch gyda llyfr

Symud i mewn i breswylfeydd preifat

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn symud i mewn i lety preifat yn ystod eu hamser yn y Brifysgol, boed yn eich blwyddyn gyntaf neu yn yr ail neu’r drydedd flwyddyn. Mae pyna bethau pwysig y mae'n rhaid i chi eu gwneud neu fod yn ymwybodol ohonynt wrth rentu llety preifat