swing

Profedigaeth a Cholled

Mae colli un o'ch anwyliaid yn un o'r pethau mwyaf anodd y gallech ei wynebu yn eich bywyd.  Gall profi profedigaeth yn y Brifysgol ychwanegu straen ychwanegol i'r sefyllfa.  Efallai y byddwch oddi cartref neu'n ymdopi gyda phwysau academaidd. Mae Llesiant@BywydCampws yma i'ch helpu drwy ddarparu gwybodaeth a chyngor yn ystod y cyfnod anodd hwn.