Myfyrwyr Aeddfed

Cymraeg

Mae myfyrwyr aeddfed yn dechrau addysg uwch am nifer o resymau gwahanol gan gynnwys er mwyn newid gyrfa, diweddaru cymwysterau, neu ar ôl datblygu diddordeb penodol, a llawer mwy o resymau. Beth bynnag yw eich rheswm, rydym yn cydnabod y gall eich anghenion fod yn wahanol o’r rhai sy’n gadael yr ysgol. Mae Lles@BywydCampws yma i’ch cefnogi fel eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich profiad yn y Brifysgol.

Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr

Ble i fynd i gael rhagor o gymorth