cyffuriau

Cyffuriau ac SSN

Mae Prifysgol ac Undeb Myfyrwyr Abertawe wedi ymrwymo i hyrwyddo amgylchedd diogel a chefnogol, y gall myfyrwyr astudio a gweithio ynddo. Ni fydd y Brifysgol na’r Undeb yn goddef meddu, defnyddio na chyflenwi cyffuriau anghyfreithlon mewn unrhyw adeilad nac ar unrhyw safle sydd o dan eu rheolaeth.
Mae’r Brifysgol yn cydnabod nad yw defnyddio cyffuriau anghyfreithlon yn fater a fydd yn effeithio ar y mwyafrif o’r myfyrwyr, ond os bydd unrhyw fyfyriwr yn datgan bod ganddo ef neu hi broblem, bydd yr achos yn cael ei drin gyda chydymdeimlad ac yn gyfrinachol. Os bydd modd, cynigir cymorth trwy’r Gwasanaethau Myfyrwyr a Chanolfan Gynghori Undeb y Myfyrwyr, ond gellir atgyfeirio achosion i asiantaethau cymorth allanol os bydd y gefnogaeth angenrheidiol y tu hwnt i arbenigedd y gwasanaethau a enwid..