Beth fydd cost eich cwrs?

Fel myfyriwr cyfredol cyfrifwyd eich costau ffioedd dysgu ar sail y flwyddyn y dechreuoch eich rhaglen. Defnyddiwch y dolenni perthnasol isod i ddarganfod cost eich rhaglen ar gyfer 2022/23.

Noder: codir ffioedd dysgu yn flynyddol i bob myfyriwr yn ystod y cyfnod o leiaf o ymgeisyddiaeth ar gyfer eich rhaglen a bydd yn cynyddu 3% bob blwyddyn.

Gwnewch yn siŵr bod eich manylion arian neu nawdd yn eu lle cyn eich ail-gofrestru. I gael rhagor o wybodaeth am ymrestru, ewch i'r tudalennau gwe ymrestru.

2022/23

Gwybodaeth bellach