Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

A oes gennych chi syniad sut i wella dysgu ac addysgu?

Dewch i’w gyflwyno i brosiect SLATES i wella dysgu ac addysgu

Teils ar ongl

Am fwy o wybodaeth darllenwch drwy’r ffurflen gais a’r canllawiau. Os bydd gennych chi unrhyw gwestiwn neu angen rhagor o gymorth wrth gwblhau’r cais, cysylltwch â ni:

 

Natalie Hudson Swyddog Prosiect a Newid

(01792) 602266