MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

Medicine Student and lecturer with x-ray

Llongyfarchiadau i chi ar sicrhau lle i astudio Mhrifysgol Abertawe

Llongyfarchiadau ar sicrhau lle i astudio meddygaeth yn Abertawe, dylech fod yn haeddiannol falch o'ch cyflawniad. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i Abertawe ar ddechrau'r flwyddyn academaidd ym mis Medi. Rydym yn siŵr y byddwch yn mwynhau eich amser yma.

Nid ydym yn disgwyl i chi wneud unrhyw waith paratoi ar gyfer gwaith cwrs cyn i chi gyrraedd gan yr hoffem i chi ymlacio ac adfywio dros weddill yr haf. Er hynny, mae MedSoc wedi darparu rhywfaint o wybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Bydd popeth sydd angen i chi ei wybod yn cael ei gwmpasu yn ystod eich wythnos sefydlu a byddwn mewn cysylltiad cyn hir gyda manylion am sut y bydd yr wythnos honno'n rhedeg.

 

Athro Ffion Williams

 

Pennaeth Meddygaeth i Raddedigion ac Athro Addysg Feddygol

 

Amserlen Sefydlu

yn dod cyn hir

yn dod cyn hir

Cwrdd â'r staff addysgu

Cymorth Academaidd

CYFLOGADWYEDD