MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

Pills in pill container

Llongyfarchiadau i chi ar sicrhau lle i astudio Mhrifysgol Abertawe

Croeso i'r Dystysgrif Ôl-raddedig: Rhaglen Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP). Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn ymuno â ni a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau'r cwrs yn fawr, a'ch amser gyda ni ym Mhrifysgol Abertawe.
 
Cofion cynnes / kind regards
Nicola Howard- Co-Director AMHP PGC

 

CWRDD Â'R TÎM ADDYSGU

CYFLOGADWYEDD

Cymorth Academaidd

Amserlen Sefydlu

Dydd Mawrth 12fed Medi

 

10: 00 am Croeso a Chyflwyniadau

10:30 am Trafodaeth dan arweiniad o destunau allweddol

11:30 am Llawlyfr Rhaglen

 

 

(Cinio 1.00 - 2.00)

2:00 pm

 

Sgiliau Trosglwyddadwy

3:15 pm

 

Cyflwyniad i’r Llyfrgell a Thaith

(4.30 gorffen)

 

 

 Dydd Mercher 13eg Medi Dydd Iau Cyfan14eg Medi