Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

RHEOLIADAU PENODOL AR GYFER THYSTYSGRIF ÔL-RADDEDIG ADDYSG UWCH

*Mae Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Cyfreithiol yn cael ei reoli gan reoliadau Cymdeithas y Cyfreithwyr. Bydd y rheoliadau isod, ar wahân i’r rheoliadau asesu, yn gymwys. Ceir rheoliadau asesu’r rhaglen hon yn Llawlyfr y Coleg.