Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

RHEOLIADAU PENODOL AR GYFER DIPLOMA ÔL-RADDEDIG ADDYSG UWCH

Rheoliadau Penodol ar gyfer Diploma Ôl-Raddedig Addysg Uwch. Dylid darllen y rhain ar y cyd â’r Rheoliadau Cyffredinol.

*Mae Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Cyfreithiol yn cael ei reoli gan reoliadau Cymdeithas y Cyfreithwyr. Bydd y rheoliadau isod, ar wahân i’r rheoliadau asesu, yn gymwys. Ceir rheoliadau asesu’r rhaglen hon yn Llawlyfr y Coleg.