Bydd y Brifysgol yn adolygu data cyfranogi drwy gydol y flwyddyn academaidd a gall newid y gweithdrefnau monitro cyfranogiad hyn er budd lles y myfyrwyr. Bydd y Brifysgol hefyd yn monitro'n agos yr arweiniad diweddaraf gan Fisâu a Mewnfudo y DU ac efallai bydd angen addasu'r gweithdrefnau monitro cyfranogiad hyn yn ystod y flwyddyn academaidd os bydd y rheoliadau'n newid. Argymhellwn dy fod yn gwirio'r tudalennau hyn yn rheolaidd i ddilyn y diweddaraf. Byddwn hefyd yn diweddaru myfyrwyr am newidiadau drwy-e-bost.