Canllawiau ar Gyflogi Myfyrwyr Ymchwil

Prif gyfrifoldeb y Brifysgol yw cywirdeb y gwaith astudio ac ansawdd profiad dysgu’r myfyriwr. Felly, bydd yn ofynnol i Gyfadrannau/Ysgolion a myfyrwyr roi blaenoriaeth i gwblhau astudiaethau ymchwil yn llwyddiannus ac yn brydlon o fewn telerau cynnig ffurfiol y Brifysgol.