Ymadawiad

Chi sydd biau’r ystafell am y cyfnod cyfan sydd yn eich Cytundeb Tenantiaeth, sy’n golygu na fydd angen i chi symud eich eiddo allan dros wyliau’r Nadolig neu’r Pasg. Cewch chi adael eich llety cyn dyddiad diwedd eich contract, ond nid yw'n effeithio ar eich ymrwymiad cytundebol neu ariannol i’ch llety.

 

Trefniadau ar gyfer y gwyliau

Wrth i safleoedd dawelu yn ystod gwyliau'r Nadolig/Pasg gofynnwn i chi barhau i fod yn ymwybodol o’ch diogelwch chi a diogelwch pobl eraill. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cau drysau a ffenestri a’ch bod yn cysylltu â’r gwasanaethau cymorth os oes angen. Mae cymorth parhaus ar gael dros y cyfnod hwn drwy'r Gwasanaeth Lles