Eich Cytundeb Tenantiaeth a Rheoliadau eich Tenantiaeth

Mae eich Cytundeb Tenantiaeth Fyrddaliol Sicr (AST) yn cynnwys yr holl wybodaeth gontractiol am eich llety. Anfonir y ddogfen hon at fyfyrwyr ar ôl iddynt dderbyn cynnig o lety. E-bostiwch accommodation@abertawe.ac.uk i ofyn am gopi.