Rydyn ni'n cynnig rhaglen gyfoethog ac amrywiol i'n myfyrwyr eleni. Cymerwch gipolwg ar y gweithgareddau cymdeithasol a'r digwyddiadau rydyn ni'n eu trefnu y tymor hwn.

O nosweithiau maldodi a ioga cŵn bach i ddosbarthiadau ffitrwydd dyddiol a phartïon croeso moethus, gall preswylwyr 'true' hefyd elwa o galendr cynhwysfawr o ddigwyddiadau 'trueLife™'.

I ni, Bywyd Preswyl a'ch cyfranogiad yw eich cyfle i wneud y gorau o'ch amser yn y brifysgol wrth fyw mewn preswylfa.

Caffi Gemau Bwrdd

Ymuna â ni am Gaffi Gemau Bwrdd bob pythefnos yn Ystafelloedd Cyffredin Cefn Bryn a Gruffydd!

P'un a wyt ti'n hoff o Monopoly neu'n dwlu ar Uno, mae gennym gemau i bawb. Galwa heibio ar ôl dosbarth neu cyn cinio. Dere ar dy ben dy hun neu gyda ffrindiau a mwynhau diodydd a byrbrydau am ddim wrth chwarae. 🎲🍕

Nid oes angen apwyntiad. Dim ond troi i fyny. Amseroedd a lleoliadau uchod.

ResLife Board Game Café poster

GWIRFODDOLI CADWRAETH

Dysgwch sgiliau newydd, gwnewch ffrindiau newydd, gwnewch ymarfer corff yn yr awyr iach a helpwch ni i gadw gwylltiroedd Bae Abertawe'n arbennig!

Ymunwch â ni’n wythnosol am amrywiaeth o dasgau cadwraeth ymarferol, gan gynnwys cael gwared ar rywogaethau ymledol, coedlannu coed a phrysgoed brodorol a gwneud pentyrrau cynefin yng ngwarchodfa natur y Brifysgol, Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Twyni Crymlyn

🎟 Rhagor o wybodaeth, a chadw lle ar-lein

Photograph of students at Crymlyn Burrows SSSI

Pob Digwyddiad

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliadCerbyd
Bob dydd Mawrth 1pm - 1:30pm Sesiynau Garddio "Tyfu Tawe" Gwelyau uchel ger Adeilad Horton,
Campws Parc Singleton
Cadw lle ar-lein
Bob dydd Iau 1pm - 1:30pm Sesiynau Garddio "Tyfu Tawe" Gwelyau uchel gyferbyn â Chuddfan Gymdeithasol Abertawe
Campws y Bae
Archebu ar-lein
Ar ddydd Mawrth a dydd Mercher cyntaf pob mis 1pm - 3pm Glanhau'r Traeth yn Fisol Y llwybr bordiau y tu ôl i'r Neuadd Fawr,
Campws y Bae a
Thŷ Fulton, Campws Parc Singleton
Cadw lle ar-lein
Nos Wener 8 Rhagfyr  4pm - 7pm Caffi Gemau Bwrdd Ystafell Gyffredin Cefn Bryn, Campws Parc Singleton Galw heibio
Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 10am - 11:30am Bore Coffi LHDTC+ Yr Hafan, Campws y Bae Archebu ar-lein
Nos Iau 14 Rhagfyr 4pm - 6pm Noson Ffilmiau Nadoligaidd Ystafell Gyffredin Cefn Bryn, Campws Parc Singleton Gwerthu Allan

Bod yn ACTIF

Ydych chi’n barod I Bod yn ACTIF? 💪

MAE BOD YN ACTIF yn canolbwyntio ar hwyl a gweithgareddau cynhwysol a gynlluniwyd i’ch helpu chi i wella eich iechyd corfforol, eich lles a’ch bywyd cymdeithasol.

DEWCH I’N DIGWYDDIADAU dros dro, ein sesiynau rhagflas a’n heriau, ein sesiynau dan arweiniad hyfforddwyr a’n gweithgareddau awyr agored, ar y campws ac oddi arno.

🔗 Darganfod Mwy

Promotional Poster