Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym ni'n cynnig rhaglen gyfoethog ac amrywiol i'n myfyrwyr eleni. Rydym ni wedi gweithio'n unol â dy anghenion a gallwn gynnig gweithgareddau cymdeithasol ar-lein ac wyneb yn wyneb, felly gwna'n siŵr dy fod yn cadw llygad am y diweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod.

Yn ein barn ni, ResNet a dy gyfranogiad yn Rhwydwaith y Preswylwyr yw dy gyfle di i wneud y gorau o dy amser yn y Brifysgol yn byw mewn preswylfa.

YMWYBYDDIAETH OFALGAR A HUNANO

Dosbarthiadau Campws y Bae

  • Bob nos Iau
  • 20 Hydref – 10 Tachwedd

Dosbarthiadau Campws Parc Singleton

  • Bob nos Fawrth
  • 1 Tachwedd – 22 Tachwedd

🎟 Darllenwch fwy

Event poster

Bod yn ACTIF

Ydych chi’n barod I Bod yn ACTIF? 💪

MAE BOD YN ACTIF yn canolbwyntio ar hwyl a gweithgareddau cynhwysol a gynlluniwyd i’ch helpu chi i wella eich iechyd corfforol, eich lles a’ch bywyd cymdeithasol.

DEWCH I’N DIGWYDDIADAU dros dro, ein sesiynau rhagflas a’n heriau, ein sesiynau dan arweiniad hyfforddwyr a’n gweithgareddau awyr agored, ar y campws ac oddi arno.

🔗 Darganfod Mwy

Promotional Poster

Pob Digwyddiad

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliadCofrestru
Every Tuesday 1pm - 2pm Gardening Sessions Raised beds near Horton Building,
Campws Parc Singleton
Contact details
Every Wednesday 12pm - 1pm Gardening Sessions Raised beds opposite The Core,
Campws y Bae
Contact details
First Wednesday of every month 1pm - 3pm Monthly Beach Clean Boardwalk behind the Great Hall,
Campws y Bae
Book online
Tuesday 16th May 1pm - 4pm Living in the Community Campws Parc Singleton Coming soon
Thursday 18th May 1pm - 4pm Living in the Community Campws y Bae Coming soon