Mae Prifysgol Abertawe yn sefydliad sy'n ymroddedig i weithredu ar sail ddiogel a gwydn. Rydym yn croesawu ein myfyrwyr, ein staff a'n hymwelwyr i amgylchedd diogel a chynhwysol sy'n grymuso pobl i gyflawni eu potensial a rhagoriaeth. Rydym yn ymroddedig i wreiddio rheolaeth iechyd a diogelwch ardderchog ar draws y Brifysgol drwy arfogi ein staff a'n myfyrwyr â'r sgiliau, yr arfau a'r adnoddau y mae eu hangen arnynt i amddiffyn pobl rhag niwed gan amddiffyn llwyddiant a thwf ein busnes yn y dyfodol.

Cliciwch ar y penawdau isod i ehangu'r wybodaeth sy'n ymwneud â diogelwch mangreoedd

Two females writing on post-it notes stuck on a wall
Rhoi Gwybod am Ddigwyddiad Niweidiol