Prif Gyntedd Adeilad Faraday
Faraday Foyer

Mae prif gyntedd Adeilad Faraday, sydd ychydig oddi ar y rhodfa, yn cynnig lle i chi ymlacio, dal i fyny ac astudio.

Yn agos at ddarlithfeydd Faraday ac Undeb y Myfyrwyr, gyda seddi wrth ddesg a seddi cyfforddus, mae'r gofod hwn yn cynnig lleoliad cyfleus a chlyd i chi orffwys ac ymlacio rhwng eich darlithoedd.

Oriau Agor

08:00 - 21:00 o ddydd Llun i ddydd Sul.

Oes angen cadw lle?

Does dim angen cadw lle ymlaen llaw.

ROOM ICONS