LLE BWYDO BABANOD KEIR HARDIE
LLE BWYDO BABANOD KEIR HARDIE

Wedi'i leoli ar lawr gwaelod Keir Hardie, mae'r man bwydo babanod hwn yn cynnig ystafell olau a chlyd i famau ymlacio, bwydo a gofalu am eu rhai bach.

Gofynnwch yn nerbynfa Keir Hardie ar y llawr gwaelod i gael mynediad i'r ystafell ac a oes oergell gludadwy ar gael i storio llaeth.

Oriau Agor

08:00 - 18:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Oes angen i mi archebu?

Gofynnwch yn nerbynfa Keir Hardie am fynediad i'r ystafell ac os oes oergell gludadwy ar gael i storio llaeth.