Derbynfa Adeilad Grove
Grove Reception

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i le tawel i eistedd a myfyrio, mae derbynfa Adeilad Grove yn cynnig seddi cyfforddus a byrddau coffi y gallwch eu defnyddio fel y mynnwch.

Oriau Agor

08:00 - 18:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Oes angen cadw lle?

Does dim angen cadw lle ymlaen llaw.

ROOM ICONS