Coridorau Llawr Gwaelod Adeilad Talbot
Talbot Building Corridors seating area
Coridorau Llawr Gwaelod Adeilad Talbot

Ceir rhai mannau cyfforddus i eistedd ac astudio ar lawr gwaelod adeilad Talbot.

Gyferbyn ag ystafelloedd seminar 45 a 47, mae rhes hir o seddi cyfforddus a byrddau coffi gyda socedi trydan ar gyfer gwefru eich dyfeisiau, sy’n cynnig lle cyfleus i gael seibiant a dal i fyny ar eich astudiaethau.

Oriau Agor

08:00 - 18:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Oes angen cadw lle?

Does dim angen cadw lle ymlaen llaw.

Cyfleusterau sydd ar gael

I fyny ar y llawr cyntaf, ceir peiriannau gwerthu ynghyd â ffordd hwylus i gerdded trwyddo i adeilad Faraday ac Undeb y Myfyrwyr.

Room Icons