Coridorau'r Ysgol Reolaeth
School of Management Corridors
Coridorau'r Ysgol Reolaeth

Mae'r coridorau ar lawr cyntaf ac ail lawr adeilad yr Ysgol Reolaeth yn cynnig nifer o gorneli tawel lle gallwch astudio.

Gydag ystod o ddewis o seddi, gan gynnwys soffas cyfforddus, stolion a seddi wrth ddesg, mae'r gofodau hyn yn fannau cyfleus i chi ddal i fyny gyda'ch astudiaethau.

Oriau Agor

08:00 - 21:00 o ddydd Llun i ddydd Sul.

Oes angen cadw lle?

Does dim angen cadw lle ymlaen llaw.

Cyfleusterau sydd ar gael

Mae’r coridorau yn cynnwys cyfleusterau gwefru dyfeisiau a mannau cyfleus i eistedd sy’n agos at ystafelloedd ymolchi a’r cyfleusterau sydd ar gael yn atriwm y llawr gwaelod ac yn yr ystafell gyffredin.

Ewch ar daith rithwir 

ROOM ICONS