Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Woman using feedback console in MyUniHub reception

Neu a hoffech ddweud wrthym am rywbeth arall?

Gallwch roi adborth i ni ar unrhyw agwedd ar eich profiad fel myfyriwr gan ddefnyddio'r ffurflen isod (gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi at ba gampws y mae eich adborth yn cyfeirio!)

Rhaid llenwi meysydd â *, ond gellir gadael y gweddill yn wag. Os oes angen ateb arnoch, fodd bynnag, rhowch gyfeiriad e-bost i ni gysylltu â chi. Parc Singleton
 Y Bae
 Dewi Sant