Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Sut ydw i’n?

Sut ydw i’n dod o hyd i fy nolenni arolwg?

Mewngofnodwch i Canvas ac ewch i Fy Arolygon Modiwlau ar eich dangosffwrdd.

Mae gennyf gwestiwn ynglŷn â fy arolygon, pwy allaf gysylltu â nhw?

Cysylltwch â’r tîm Adborth Modiwl dros e-bost

Gwyliwch ein fideo byr am Adborth ar Fodiwlau

Rydym wedi gwrando ar eich adborth

Llai o gwestiynau

Rydym wedi cwtogi'r arolwg o 21 cwestiwn i 10

Mae'n cymryd llai o amser

Mae bellach yn cymryd 5 munud yn unig i gwblhau'r arolygon

Llai o atgoffa e-bost

Ni fydd rhaid i chi dderbyn e-byst awtomatig di-ri mwyach – byddwch yn derbyn UN e-bost pan fydd yr arolygon yn agor. Os yw eich staff yn defnyddio EvaMetrics, efallai y byddwch yn derbyn e-byst i’ch atgoffa os nad ydych wedi cwblhau eich arolwg eto.

Arolwg yn ystod Modiwlau

Mae arolwg modiwl newydd yn eich galluogi i roi adborth yn uniongyrchol i’ch darlithwyr pan fydd y modiwl yn dal i fod ar waith. Mae hyn yn rhoi amser i staff gyflawni camau gweithredu posib i wella eich profiad o’r modiwl.