Gweledigaeth

Drwy ddysgu, ymchwil ac arloesi rhyngddisgyblaethol a rhyngbroffesiynol, fe'n dyfernir yn gyson yn un o'r darparwyr gorau yn y DU o ran addysg i weithwyr proffesiynol y gwyddorau iechyd a bywyd, a byddwn ni'n cynnal ein henw da rhyngwladol am ymchwil, addysgu ac arloesi ardderchog sy'n cyflawni gwelliannau go-iawn o ran iechyd, lles a'r economi yng Nghymru ac yn y byd.

Ysgol Feddygol

Bydd yr Ysgol yn cynnwys y Disgyblaethau canlynol:

  • Gwyddorau Meddygol Cymhwysol
  • Geneteg a Biocemeg
  • Meddygaeth i Raddedigion
  • Ffarmacoleg Feddygol
  • Fferylliaeth
  • Cydymaith Meddyg
  • Iechyd Poblogaethau
Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol Yr Ysgol Seicoleg