Gweledigaeth

Bydd y gyfadran gwyddoniaeth a pheirianneg yn ganolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Bydd yn darparu amgylchedd dysgu arloesol a chynhwysol, sy’n cynhyrchu dysgwyr gydol oes sy’n barod ar gyfer yr economi fyd-eang, yn cyflawni ymchwil o safon fyd-eang nad yw wedi’i chyfyngu gan y ffiniau traddodiadol rhwng meysydd ac yn wasanaethu cymunedau lleol, cenedlaethol, a byd-eang wrth fynd i’r afael â heriau presennol a rhai’r dyfodol. 

Yr Ysgol Peirianneg a’r Gwyddorau Cymhwysol

Bydd yr Ysgol yn cynnwys y Disgyblaethau canlynol:

  • Peirianneg Gemegol
  • Cemeg
  • Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg
  • Peirianneg Feddygol
  • Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Yr Ysgol Peirianneg Awyrofod, Sifil, Drydanol, Gyffredinol a Mecanyddol Ysgol y Biowyddorau, Daearyddiaeth a Ffiseg Yr Ysgol Mathemateg a Chyfrifiadureg