Coronafeirws: y diweddaraf
Spiral bound books stacked on top of each other
RHWYMO ADRODDIADAU/ TRAETHODAU/THESES

Ar gael i fyfyrwyr a staff.

Mae prisiau’n amrywio o £3.00 i £4.50 (yn ôl maint y ddogfen)

Y man gollwng a chasglu i fyfyrwyr yw’r HybMyfyrio (Bloc Stablau’r Abaty – Campws Parc Singleton/Canolfan Wybodaeth y Tŵr – Campws y Bae), lle mae enghreifftiau ar gael i’w gweld.

GWASANAETH YR UN DIWRNOD AR GAEL

Mae gwasanaeth yr un diwrnod ar gael am dâl ychwanegol o £5.00.

Gadewch o leiaf 4 awr rhwng yr amser gollwng a’r amser casglu.

Yr amser casglu olaf ar gyfer gwasanaeth yr un diwrnod yw 3.45pm