Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
wythnos ysgrifennu

Datblygwch eich ysgrifennu academaidd a phroffesiynol gyda gweithdai galw heibio a chlinigau ysgrifennu drwy gydol yr wythnos.

Mae'r sesiynau'n cynnwys:

  • Y 10 cyngor darllen proflenni uchaf
  • Mae clinigau cyfeiriadu
  • Beth yw llên-ladrad? A sut i'w osgoi
  • Brandio personol
  • Ysgrifennu creadigol
  • Sut i ysgrifennu adolygiad o lenyddiaeth
  • Sut i aralleirio
  • Ysgrifennu gwyddonol
  • Ysgrifennu cyflwyniadau a chasgliadau
  • Ysgrifennu meddylfryd

Dewch draw i gynifer o sesiynau ag y mynnwch – does dim angen archebu.