Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
myfyrwyr yn lab PC

Digital skills are about how you handle, present and communicate information and content using digital tools and platforms. This includes problem-solving, innovation and the creation of digital content and media, both academically and professionally.

It is important to understand how to use and navigate digital tools in today’s fast-changing academic environment and global workplace. Employers are seeking graduates who can work effectively and innovatively with technology to enhance efficiency and work collaboratively. In developing digital skills, you improve your academic performance and acquire a range of transferable skills for the future.

Yr hyn y mae'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd yn ei gynnig

Rydym yn rhoi hyfforddiant ymarferol o ran defnyddio Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Publisher er mwyn cefnogi a gwella eich effeithiolrwydd academaidd, gan ddarparu sgiliau digidol i'w defnyddio drwy gydol eich astudiaethau ac yn ystod eich gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn cael y cyfle i weithio gyda thempledi arddull academaidd er mwyn perffeithio eich sgiliau o ran fformatio dogfennau, dewis dyluniad a threfnu data.

Rydym yn ymrwymedig i fanteisio i'r eithaf ar offer digidol ac arferion arloesol sy'n rhoi cyfleoedd dysgu cyfoethog a diddorol i chi ar draws pob un o'n cyrsiau a gweithdai, er mwyn hyrwyddo a gwella sgiliau digidol ym mhob peth a wnawn.

Cymerwch olwg at ...