Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
sêr wedi'u cysylltu gan linellau
Overview
level of study Lefel 0, 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Gweithdy 2 awr sengl

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Disgrifiad

Gradd israddedig yn dod i ben? Ydych chi’n ystyried gwneud cais am swyddi i raddedigion? Efallai y bydd angen i chi gwblhau prawf rhesymu rhifol fel rhan o’r broses recriwtio. Peidiwch â phoeni! Dewch draw i’n gweithdy i gael profiad ymarferol o ateb y cwestiynau hyn, i ddysgu sgiliau y mae’r cyflogwyr yn chwilio amdanynt ac i gael awgrymiadau euraidd!

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Mawrth 28ain Chwefror 2023, 15:00-17:00

CAMPWS BAE
Dydd Iau 3ydd Mawrth, 2023, 14:00-16:00

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mercher 29ain Mawrth 2023, 11:00-13:00