Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Myfyriwr yn cario pentwr o ffolderau
Trosolwg
level of study Lefel 3 a Master's
time taken to complete 2 awr yr wythnos am 4 wythnos

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Medi am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â phob agwedd ar ysgrifennu traethawd hir llwyddiannus. O ofyn y cwestiynau cywir ar y cychwyn, i elfennau adolygiad llenyddiaeth a'i fformatio'n barod ar gyfer y dyddiad cyflwyno, cofrestrwch i roi cychwyn cadarn i'ch traethawd hir.

Maes llafur

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau dwy awr  ar-lein canlynol:

SESIWN UN: Creu Cynllun Un Dudalen  

Rydych chi wedi dewis eich pwnc ac mae gennych chi syniad o ran sut y byddwch chi’n mynd i’r afael ag ef. Ond, sut ydych chi’n dechrau strwythuro hyn yn gynllun effeithiol? Bydd yr wythnos yn cyflwyno’r syniad o Gynllun Un Dudalen, sef dogfen syml a fydd yn eich helpu chi i amlinellu strwythur eich traethawd estynedig ac, yn bwysicach, yn eich helpu chi i deimlo bod modd cyflawni’r prosiect cyfan. 

SESIWN DAU: Yr Adolygiad Llenyddiaeth 

Un o adrannau cyntaf eich traethawd estynedig i chi fynd i’r afael ag ef yw eich adolygiad llenyddiaeth sy’n rhoi crynodeb o’r ymchwil a arweiniodd at bwnc eich traethawd estynedig. Ar gyfer nifer o fyfyrwyr sy’n gweithio ar eu traethawd estynedig, hwn fydd yr adolygiad llenyddiaeth cyntaf y byddant wedi’i gyflawni felly, yr wythnos hon, byddwn ni’n ystyried sut i fynd i’r afael ag ef a’r hyn i’w gynnwys ynddo. Byddwn ni hefyd yn edrych ar enghreifftiau o adolygiadau llenyddiaeth llwyddiannus. 

SESIWN DAU: Dulliau, Canlyniadau, Trafodaeth; Rheoli Amser 

Bydd angen defnyddio ymagwedd wahanol ar gyfer pob rhan o’ch traethawd estynedig yn nhermau’r ffordd y caiff ei ysgrifennu a’r iaith a ddefnyddir. Bydd rhan gyntaf y gweithdy hwn yn ystyried arddulliau dysgu ar gyfer dulliau, canlyniadau a chasgliadau eich traethawd estynedig. 

Yn ystod ail ran y gweithdy, byddwn ni’n ystyried technegau ar gyfer rheoli amser yn effeithiol wrth weithio ar brosiect mawr megis traethawd estynedig. 

SESIWN PEDWAR: 7 Rôl Ysgrifennwr Traethawd Estynedig  

Gall eich traethawd estynedig fod y darn o waith hiraf y byddwch chi’n ei ysgrifennu; yn sicr, bydd yn un or darnau hiraf y byddwch chi wedi’i ysgrifennu hyd yma. Yn y gweithdy hwn, byddwn ni’n ystyried y nifer o rolau y bydd angen i chi eu chwarae fel ysgrifennwr traethawd estynedig a sut i sicrhau bod eich arddull ysgrifennu, yn ogystal â’r cynnwys, mor effeithiol â phosib.