Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
menyw yn rhoi cyflwyniad i'w phennaeth
Trosolwg
level of study I fyfyrwyr lefel 1, 2, 3, 4, Meistri a PhD
time taken to complete Gweithdy sengl 1 awr

Mae cyflwyno’n dod yn haws wrth i chi ymarfer. Mae’r sesiynau hyn yn cynnig cyfle i chi gael adborth ar roi cyflwyniad mewn awyrgylch hamddenol. Gall hyn eich helpu i ymarfer neu baratoi ar gyfer cyflwyniad y mae’n rhaid i chi ei roi. Yn y sesiynau, bydd un neu ddau diwtor yno i roi adborth i chi a bydd sawl myfyriwr arall yn y gynulleidfa. Cynhelir pob sesiwn am awr yn unig, felly mae’n rhaid i ni gyfyngu ar nifer y cyflwyniadau i dri ac ni ddylent fod yn hwy na 12 munud yr un. Gallwch chi gofrestru i ymarfer cyflwyniad unigolyn neu grŵp. Os ydych chi'n grŵp, dim ond un person o'r grŵp sydd angen archebu lle.

Cofrestrwch i Weithdy

Dydd Mawrth, 13eg Ebrill

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal ar Zoom am 13:00 ddydd Mawrth 13eg Ebrill, a bydd yn para oddeutu 1 awr. Ar ôl ymuno, bydd ein Tiwtor Academaidd yn cysylltu â chi gyda dolen chwyddo ar gyfer y sesiwn. Bydd lleoedd yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i'r felin. Os na allwn neilltuo lle i chi, byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi.

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Dydd Gwener 16eg Ebrill