Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Myfyriwr gwrywaidd yn dathlu sgorau traethawd da
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete Mae pob sesiwn yn 2 awr o hyd

 

Ynglŷn â'r Gweithdai hyn

Mae'r gweithdai Llwyddiant Academaidd yn gyfres o sesiynau 2-awr unigol ar lu o sgiliau gwahanol. Gallwch weld disgrifiadau ar gyfer pob sesiwn a chofrestru ar gyfer cynifer ag y mynnwch chi drwy glicio ar y lluniau isod.

Gweithdy 12: Uniondeb Academaidd

Fel myfyriwr, mae gweithio gydag uniondeb academaidd yn golygu eich bod yn cwblhau eich gwaith mewn modd gonest, teg a thryloyw.  Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod yr holl ffynonellau rydych yn eu cynnwys yn eich gwaith wedi’u priodoli’n gywir, eich bod yn dilyn rheoliadau arholiad neu nad ydych chi’n gweithio gydag eraill i gwblhau aseiniad unigol. Nod y gweithdy hwn yw eich helpu i ddeall disgwyliadau Prifysgol Abertawe o ran uniondeb academaidd. Bydd yn trafod mathau gwahanol o gamymddygiad academaidd megis llên-ladrad a chydgynllwynio a sut i’w hosgoi. Bydd hefyd yn darparu awgrymiadau defnyddiol ynghylch sut i aralleirio a defnyddio dyfyniadau uniongyrchol, sy’n sgiliau hanfodol ar gyfer sicrhau uniondeb academaidd yn eich gwaith ysgrifennu.

AR-LEIN TRWY ZOOM
Dydd Dydd Iau 14eg Gorffennaf, 10:00-12:00