Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
llyfrau mewn llyfrgellMyfyrwyr yn ysgrifennu wrth fwrdd gyda'i gilydd
Overview
level of study Master's a lefel PhD
time taken to complete 5 X Sesiwnau 2-awr, unwaith y pythefnos

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Bydd y grŵp hwn a gynhelir bob pythefnos yn eich cadw chi ar ben ffordd gyda’ch prosiect ymchwil drwy gynnig amser a lle dynodedig a rhwydwaith cymorth aml-ddisgyblaethol. Mae ysgrifennu cymdeithasol yn ffordd brofiedig o fywiogi eich ysgrifennu a bodloni terfynau amser. Bydd ymrwymo i grŵp rheolaidd yn eich helpu chi i gael geiriau ar y dudalen a mynd â’ch ysgrifennu i’r lefel nesaf. Mae pob sesiwn yn cynnwys trafodaeth gefnogol ar bynciau sy’n berthnasol i ymchwilwyr ôl-raddedig, ac yna ceir tair sesiwn ysgrifennu ar wib fer. Ni fydd yn rhaid i chi rannu eich gwaith! Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn ein cyfarfod nesaf.