Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Bwrdd Scrabble
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 1 awr yr wythnos am 6 wythnos

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Medi am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Mae'r cwrs tystysgrifedig hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i ddatblygu strategaethau effeithiol i ehangu'ch geirfa. Drwy gyflwyno gwreiddiau, ôl-ddodiaid a rhagddodiaid, bydd y cwrs yn rhoi'r offer i chi ddeall geiriau newydd drwy ddiddwytho eu hystyr o'u rhannau cyfansoddol. Yn ogystal, bydd y cwrs yn eich helpu i wneud dewisiadau gwybodus wrth ddefnyddio geiriau a gwella'ch cywirdeb ysgrifenedig.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau awr ar-lein canlynol:

SESIWN UN: Ymwybyddiaeth am Eirfa 

Yr wythnos hon, bydd cyflwyniad ynghylch ymwybyddiaeth am eirfa yn galluogi myfyrwyr i brofi maint eu geirfa.

SESIWN DAU: Rhagddodiaid ac Ôl-ddodiaid 

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn gallu tarddu ystyr o eiriau anghyffredin drwy nodi rhagddodiaid ac ôl-ddodiaid cyffredin.

SESIWN TRI: Gwella Eglurder a Chywair 

Dosbarth penodol ar gyfer gwella’r dewis o eiriau.

SESIWN PEDWAR: Etymoleg 

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu i ddeall datblygiad geiriau academaidd cyffredin.

SESIWN PUMP: Rhagor o Etymoleg 

Yn y sesiwn hon, byddwn yn trafod rhagor am ddatblygiad geiriau academaidd cyffredin.

SESIWN CHWECH: Rhagor o Etymoleg 

Darn allweddol o gyfarpar myfyriwr wrth iddo ddatblygu ei eirfa yw gwerthfawrogi tarddiadau sydd wedi deillio o’r Lladin. Yn y sesiwn hon, byddwn yn parhau i archwilio etymoleg, gan ganolbwyntio ar darddiadau Lladin yn benodol.